Đá Núi Thị (Petley Reef)

Đá Núi Thị (tên quốc tế: Petley Reef) là đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam làm chủ. Nó nằm ở vị trí 10°23’12” Bắc, 114°30’42” Đông.

Địa hình

Nổi tự nhiên khi triều xuống, một vài mỏm đá nổi khi triều cao. Nổi tự nhiên khi triều xuống, một vài mỏm đá nổi khi triều cao.

Hoạt động trên đảo

Trên đảo có nhà 6 cạnh là điểm đóng quân của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Nhà 6 cạnh rất phù hợp cho cuộc sống và phòng thủ đảo

Luôn chắc tay súng

Chiến sĩ đánh bắt hải sản

Tàu hải quân đến thăm đảo

Advertisements