Đá Nam (South Reef)

Đá Nam (tên quốc tế: South Reef) là đảo đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa hiện do Việt Nam sở hữu. Nó nằm ở vị trí 11°28′ Bắc, 114°23′ Đông.

Địa hình

Nằm tại đầu Tây Nam của North Danger Reef. Vành đá bao quanh nổi khi triều thấp.

Hoạt động trên đảo

Trên đảo điểm đóng quân xây dựng từ năm 1988 và được nâng cấp mới gần đây.

Đảo Đá Nam Trong Cụm Song Tử

Đảo Đá Nam Trong Cụm Song Tử

Đảo Đá Nam Qua Google Map

Đảo Đá Nam Qua Google Map

Điểm đóng Quân Của Hải Quân Việt Nam Trên đảo Đá Nam

Điểm đóng quân trên đảo

Thăm đảo Đá Nam

Thăm đảo Đá Nam

Đảo Chìm Đá Nam

Đảo Chìm Đá Nam

Tình đoàn kết trên đảo Đá Nam

Tình đoàn kết trên đảo Đá Nam


Nuôi vịt trên đảo Đá Nam

Nuôi vịt trên đảo Đá Nam

Đảo Đá Nam

Trồng rau trên đảo

Chiến Sĩ Đỗ Đình Thiện Canh Gác Trên đảo Đá Nam

Chiến Sĩ Đỗ Đình Thiện Canh Gác Trên đảo Đá Nam

Trên đảo Đá Nam

Trên đảo Đá Nam

Nước sinh hoạt trên đảo

Đón Khách Vào Thăm đảo Đá Nam

Đón Khách Vào Thăm đảo Đá Nam

Đảo Đá Nam


Advertisements