Đá Lát (Ladd Reef)

Đá Lát (tên quốc tế: Ladd Reef) là đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam sở hữu. Nó nằm ở vị trí 8°40’01” Bắc, 111°39’50” Đông.

Địa hình

Là đá ngầm, chỉ nổi khi triều thấp.

Hoạt động trên đảo

Đã xây dựng công sự để Hải quân Nhân dân Việt Nam canh giữ đảo. Hải đăng Đá Lát được xây dựng năm 1994, Chiều cao tháp đèn: 42m, tầm hiệu lực : Ban ngày: 15 hải lý, Ban đêm: 18 hải lý. Chiến sĩ trên đảo trồng được rau và nuôi được một số loại vật như chó,…

Chiến sĩ đảo Đá Lát gói bánh trưng

Đảo Đá Lát nhìn từ vệ tinh

Cập nhât tin tức

Cập bến

Đoàn công tác đến thăm Đá Lát

Những ngày đầu giải phóng đảo

Advertisements