Đá Hi Ghen (Higgens Reef)

Đá Hi Ghen (tên quốc tế: Higgens Reef) là đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam sở hữu. Còn có tên là Đá Phúc Sỹ, đặt theo tên vị đội trưởng Trương Phúc Sỹ. Nó nằm ở vị trí 9°47’59” Bắc, 114°24’3″ Đông.

Địa hình

Là một phần của Union Banks. Chỉ nổi lên trên mặt nước khi triều thấp.

Hoạt động trên đảo

Đá Hi Ghen đang được Hải quân Nhân dân Việt Nam canh giữ.

Advertisements