Đá Lớn (Great Discovery Reef)

Đá Lớn (tên quốc tế: Great Discovery Reef) là bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam quản lý. Nó nằm ở vị trí 10°45′ Bắc, 113°52′ Đông.

Địa hình

Một vài mỏm đá nổi khi triều lên. Phần lớn bãi đá nổi khi triều xuống. Có 1 đầm nước.

Hoạt động trên đảo

Hải quân Nhân dân Việt Nam xây dựng 3 điểm đóng quân để bảo vệ chủ quyền. Có công sự 6 cạnh. Các chiến sĩ trên đảo trồng được một số loại rau. Từ Đá Lớn, Hải quân Nhân dân Việt Nam có thể tuần tra canh giữ Đá Nhỏ trong khi chưa thể đóng quân.

Ảnh vệ tinh đảo Đá Lớn và Đá Nhỏ

Hình ảnh Đá Lớn và Đá Nhỏ nhìn từ vệ tinh

Điểm đóng Quân Trên đảo Đá Lớn

Điểm đóng quân

Đảo Đá Lớn

Đảo Đá Lớn

Đảo Đá Lớn

Đảo Đá Lớn tuyệt đẹp

Đảo Đá Lớn

Nhà sáu cạnh được xây trên đảo Đá Lớn

Đảo Đá Lớn

Chùm ảnh săn cá ở đảo Đá Lớn B

Chùm ảnh săn cá ở đảo Đá Lớn B

Chùm ảnh săn cá ở đảo Đá Lớn B

Chùm ảnh săn cá ở đảo Đá Lớn B

Chùm ảnh săn cá ở đảo Đá Lớn B


Chùm ảnh săn cá ở đảo Đá Lớn B

Quá đã

Các chiến sĩ trên đảo Đá Lớn B chăm sóc rau

Các chiến sĩ trên đảo Đá Lớn B chăm sóc rau

Thăm Chiến Sỹ Trên đảo Đá Lớn B

Thăm Chiến Sỹ Trên đảo Đá Lớn B

Đảo Đá Lớn

Chào đón khách

Lưu Luyến đảo Đá Lớn

Canh Gác Trên đảo Đá Lớn

Các chiến sĩ gác trên đảo Đá Lớn

Canh Gác Trên đảo Đá Lớn

Canh gác trên đảo Đá Lớn

Bức Thư Tình Trên đảo Đá Lớn

Bức Thư Tình Trên đảo Đá Lớn

Đảo Đá Lớn

Hệ thống phòng thủ trên đảo


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: