Xây dựng nhà giàn DK1

Thứ sáu, 12/6/2009, 07:54 GMT+7
Bình minh trên nhà giàn DK1. Ảnh: TL.

Khu vực DK1 là vùng biển nằm trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, có vị trí về chính trị, kinh tế, quốc phòng rất quan trọng đối với đất nước.

Về kinh tế-chính trị : Khu vực DK1 nằm án ngữ đường hàng hải quốc tế từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á, án ngữ tuyến đường hàng hải chính qua Biển Đông. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng về kinh tế biển. Thuỷ sản ở đây khá phong phú, có hàng trăm loài, giống cá biển với trữ lượng cho phép khai thác hàng trăm ngàn tấn/năm, có nhiều loại hải sản quý hiếm. Đặc biệt, thềm lục địa phía Nam là nơi có tiềm năng dầu khí lớn nhất nước ta. Nhiều mỏ dầu đã và đang được phát hiện, trong đó có một số mỏ được đánh giá có trữ lượng lớn về dầu và khí tự nhiên như Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng, Hồng Ngọc, Sư Tử Đen… Đây là ngành kinh tế mũi nhọn số 1 phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Khu vực này nằm ở vị trí có nhiều tuyến đường biển quan trọng của khu vực cũng như của thế giới, giữ một vai trò rất lớn trong vận chuyển lưu thông hàng hóa thương mại.

Về quốc phòng: DK1 có vai trò rất quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển và phòng thủ bảo vệ đất nước từ xa. Các vị trí chốt giữ trên khu vực như những vọng gác tiền tiêu, canh giữ, quản lý nắm tình hình và bảo vệ chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; chủ động phát hiện đối phương từ xa để giúp đất liền kịp thời đối phó với những âm mưu, hành động của nước ngoài. Đây là một vị trí có tính chiến lược để ta triển khai thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển để phòng thủ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh từ xa đến gần.

Với vị trí địa lý và tiềm năng tài nguyên như vậy nên vùng biển DK1 hết sức quan trọng đối với công cuộc bảo vệ cũng như phát triển kinh tế biển của nước ta. Song, do điều kiện khí tượng thuỷ văn vùng biển DK1 phức tạp nên gây khó khăn rất lớn cho các lực lượng hải quân làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực này. Hiện nay, Cụm Kinh tế-Khoa học-Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam thuộc sự quản lý hành chính của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

XÂY DỰNG NHÀ GIÀN DK1

Thực hiện kế hoạch xây dựng Cụm Kinh tế-Khoa học-Dịch vụ (DK1), từ ngày 10 đến 15-6-1989, Bộ Giao thông – Vận tải phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh tiến hành xây dựng xong nhà giàn đầu tiên tại bãi đá ngầm Phúc Tần (tên địa danh hành chính là Trạm Kinh tế-Khoa học –Dịch vụ Phúc Tần) ; và ngày 16-6-1989 hoàn thành xây lắp nhà giàn Ba Kè A. Từ ngày 22 đến 27-6-1989, Tổng cục Dầu khí phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh dựng lắp xong nhà giàn Tư Chính A. Đây là 3 nhà giàn đầu tiên được xây dựng.

Trên vùng biển DK1 có 6 khu vực được xây dựng nhà giàn, mỗi nhà giàn là một Trạm Dịch vụ Kinh tế-Khoa học kỹ thuật (DVKT-KHKT).

1. Nhà giàn Tư Chính: Ngày 4-7-1989 được xác định là ngày truyền thống của các nhà giàn Tư Chính.
– Ngày 4-7-1989 thành lập Trạm DVKT-KHKT Tư Chính (Nhà giàn DK1/1).
– Ngày 2-11-1989 thành lập Trạm DVKT-KHKT Tư Chính B (Nhà giàn DK1/5).
– Ngày 5-5-1994 thành lập Trạm DVKT-KHKT Tư Chính C (Nhà giàn DK1/11).
– Ngày 8-8-1994 thành lập Trạm DVKT-KHKT Tư Chính D (Nhàgiàn DK1/12).
– Ngày 20-4-1995 thành lập Trạm DVKT-KHKT Tư Chính E (Nhà giàn DK1/14).

2. Nhà giàn Phúc Tần: Ngày 24-8-1989 được xác định là ngày truyền thống của các nhà giàn Phúc Tần.
– Ngày 4-7-1989 thành lập Trạm DVKT-KHKT Phúc Tần (Nhà giàn DK1/3).
– Ngày 18-8-1993 thành lập Trạm DVKT-KHKT Phúc Tần A (Nhà giàn DK1/2).
– Ngày 20-8-1996 thành lập Trạm DVKT-KHKT Phúc Tần B (Nhà giàn DK1/16).
– Ngày 23-8-1996 thành lập Trạm DVKT-KHKT Phúc Tần C (nhà giàn DK1/17).
– Ngày 13-4-1997 thành lập Trạm DVKT-KHKT Phúc Tần D (Nhà giàn DK1/18).

3. Nhà giàn Ba Kè: Ngày 4-10-1989 được xác định là ngày truyền thống của các nhà giàn Ba Kè.
– Ngày 4-10-1989 thành lập Trạm DVKT-KHKT Ba Kè (Nhà giàn DK1).
– Ngày 22-8-1993 thành lập Trạm DVKT-KHKT Ba Kè B (Nhà giàn DK1/9).
– Ngày 13-8-1998 thành lập Trạm DVKT-KHKT Ba Kè C (Nhà giàn DK1/20).
– Ngày 19-8-1998 thành lập Trạm DVKT-KHKT Ba Kè D (Nhà giàn DK1/21).

4. Nhà giàn Phúc Nguyên: Ngày 10-11-1990 được xác định là ngày truyền thống của các nhà giàn Phúc Nguyên.
– Ngày 10-11-1990 thành lập Trạm DVKT-KHKT Phúc Nguyên (Nhà giàn DK1).
– Tháng 4-1995 thành lập Trạm DVKT-KHKT Phúc Nguyên 2 (Nhà giàn DK1/15).
– Ngày 17-4-1995 cử một khung nhà giàn ra tiếp quản DK1/6 trước đây.

5. Nhà giàn Huyền Trân: Ngày 11-11-1991 được xác định là ngày truyền thống của các nhà giàn Huyền Trân.
– Ngày 11-11-1991 thành lập Trạm DVKT-KHKT Huyền Trân (Nhà giàn DK1/7).

6. Nhà giàn Quế Đường: Ngày 4-11-1991 được xác định là ngày truyền thống của các nhà giàn Quế Đường.
– Ngày 4-11-1991 thành lập Trạm DVKT-KHKT Quế Đường A (Nhà giàn DK1/8).
-Ngày 10-4-1997 thành lập Trạm DVKT-KHKT Quế Đường B (Nhà giàn DK1/19).

Lưu Dương
(tổng hợp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: